Skupinová psychoterapie

Od září 2023, každý čtvrtek v 16:30 v Karlových Varech

Nově nabízíme Skupinovou psychoterapii pro dospělé.

Pro dospělé klienty s úzkostnou poruchou, s depresivními stavy, trpící poruchami nálad, v obtížné životní situaci, s poruchami vyvolanými stresem, s psychickými obtížemi v důsledku různých somatických onemocnění. Cílem terapie je pomoci tyto potíže řešit nebo lépe zvládat.

Skupinová terapie je velmi účinná, protože členové skupiny mají příležitost vidět, že v tom nejsou sami a že jiní lidé se s podobnými problémy potýkají také. Umožňuje klientům získat podporu a povzbuzení od ostatních členů skupiny, což je velmi užitečné při řešení obtíží.

  • Termín zahájení: září 2023 (při naplnění skupiny – tj. 9-10 členů)

  • Každý čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin po dobu jednoho roku

  • Délka terapie je 90 minut

  • Skupinoví terapeuti: Mgr. Helena Hujslová, Mgr. Terézie Hudecová

  • Konec terapie září 2024

Skupinová psychoterapie je z větší části hrazena pojišťovnou,
účastník skupiny hradí pouze 100,- Kč za jedno setkání vždy na měsíc dopředu.