Mgr. Barbora Wenigová 

Klinická psycholožka a Psychoterapeutka

Vystudovala klinickou psychologii (FFUK, Praha), atestovala z klinické psychologie, posléze složila specializační zkoušku ze systematické psychoterapie.

Psychoterapeutickou praxi získala zejména v Denním psychoterapeutickém sanatoriu v Praze, kde se zaměřovala nejdříve na léčbu psychotických poruch, posléze na léčbu poruch osobnosti a neurotické poruchy. Absolvovala stáže a vzdělávací akce v zahraničí (Velká Británie, Holandsko, Finsko, Norsko). Od roku 2009 je jednatelkou soukromého zdravotnického zařízení PSYCHOLOG s.r.o. v Karlových Varech a v Sokolově. Je vzdělaná v rodinné a psychoanalytické psychoterapii.

Zaměřuje se na psychoanalytickou individuální psychoterapii dospělých a dospívajících.

Členství v profesních organizacích:

Člen Asociace klinických psychologů ČR

Člen ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii)

Mgr. Vlasta Hlotanová

Klinická psycholožka s dlouholetou praxí

Má zkušenosti z oblasti forenzní psychologie (15 let působila jako soudní znalkyně v oboru klinické psychologie), dětské, pracovní, dopravní psychologie, personalistiky. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UJEP v Brně. Po ukončení studia nastoupila na psychiatrickou ambulanci OÚNZ v Sokolově. V roce 86 složila atestaci z klinické psychologie. Po roce 1990 pracovala v Poliklinice Sokolov na samostatném pracovišti Klinické psychologie. Od roku 2000 do roku 2009 byla zaměstnaná jako psycholožka Vězeňské služby ČR.

V soukromé ambulanci Psycholog s.r.o. v Sokolově pracuje od r. 2011. Specializuje se na psychodiagnostiku a psychologické poradenství dospělých a dospívajících.

Členství v profesních organizacích : 

Asociace klinických psychologů AKP ČR.

Mgr. Terézia Hudecová

Klinická psycholožka

Klinická psycholožka ve zdravotnictví, v předatestační přípravě. Vystudovala klinickou psychologii v Bratislavě. Pracovala na psychiatrickém oddělení v Ostrově. Specializuje se na psychodiagnostiku, psychologické poradenství dospělých a psychoterapii. Vedle vzdělávání v psychodiagnostice nastupuje do výcviku v psychoanalytické psychoterapii.

Členství v profesních organizacích:

Člen ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii)

Mgr. Helena Hujslová

Psychoterapeutka

Specializuje se na Individuální a párovou terapii. Je certifikovaným terapeutem v Gestalt psychoterapii v oblasti mezilidských vztahů a rozvoje osobnosti. Pracuje rovněž v manželské poradně v Karlových Varech, má soukromou praxi.

Od roku 2010 je psychoterapeutkou a odborným konzultantem v PSYCHOLOG.s.r.o. v Karlových Varech. 

Zaměřuje se na terapii úzkostných a depresivních stavů

Dana Ligošová

Zdravotní sestra

V ordinacích klinických psychologů pracuje od roku 1997.

Od roku 2011 pracuje v PSYCHOLOG s.r.o..
Spolupracuje s psychology na psychodiagnostice.