Nabízíme

Psychologická ambulance PSYCHOLOG s.r.o. 

Je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje:

a) Psychoterapii

Psychoterapie námi poskytovaná je často dlouhodobější a intenzivní proces. Jsme zastánci toho, že má-li člověk navodit žádoucí změny ve svém prožívání, musí problému porozumět hlouběji.

Na psychoterapii není potřeba mít indikaci lékaře. Vhodnost psychoterapie se domluví na prvních sezeních. Psychoterapeutické sezení trvá 45-50 min. Nejčastější frekvencí je 1x týdně. Nabízíme individuální hlubinnou psychoterapii pro dospělé a dospívající.


Nově nabízíme Skupinovou psychoterapii pro dospělé.

Každý čtvrtek v 16:30 v Karlových Varech - pro dospělé klienty:

s úzkostnou poruchou, s depresivními stavy, trpící poruchami nálad, v obtížné životní situaci,s poruchami vyvolanými stresem, s psychickými obtížemi v důsledku různých somatických onemocnění. Cílem terapie je pomoci tyto potíže řešit nebo lépe zvládat.

Skupinová terapie je velmi účinná, protože členové skupiny mají příležitost vidět, že v tom nejsou sami a že jiní lidé se s podobnými problémy potýkají také. Umožňuje klientům získat podporu a povzbuzení od ostatních členů skupiny, což je velmi užitečné při řešení obtíží.


b) Psychologické vyšetření

Nabízíme psychologické vyšetření dospělých a adolescentních klientů. K vyšetření je vhodné mít doporučení lékaře (psychiatra, praktického lékaře nebo neurologa a podobně)...