Nabízíme

Psychologická ambulance PSYCHOLOG s.r.o. 

Je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje:

a) Psychoterapii

Psychoterapie námi poskytovaná je často dlouhodobější a intenzivní proces. Jsme zastánci toho, že má-li člověk navodit žádoucí změny ve svém prožívání, musí problému porozumět hlouběji.

Na psychoterapii není potřeba mít indikaci lékaře. Vhodnost psychoterapie se domluví na prvních sezeních. Psychoterapeutické sezení trvá 45-50 min. Nejčastější frekvencí je 1x týdně. Nabízíme individuální hlubinnou psychoterapii pro dospělé a dospívající.

b) Psychologické vyšetření

Nabízíme psychologické vyšetření dospělých klientů. K vyšetření je vhodné mít doporučení lékaře (psychiatra, praktického lékaře nebo neurologa a podobně)...